Bát sen tắm tăng áp nhựa trong phun sương có hạt lọc nano

90,000