Bát sen tắm tăng áp phun sương có hạt lọc nano

90,000