BÌNH NÓNG LẠNH GIÁN TIẾP ARISTON ANDRIS2 LUX 30L

3,660,000