BÌNH NÓNG LẠNH ROSSI SAPHIR RS 16SL 16L

1,990,000