Bồn cầu American Standard liền khối WP-1841

6,200,000