Bồn cầu American Standard liền khối WP-2025

10,980,000