Chậu lavabo rửa mặt đặt bàn đá hình thỏi vàng, vòi cắm chậu

1,350,000