Chậu rửa American Standard đặt dương vành VF-0476

800,000