Chậu rửa American Standard đặt dương vành WP-F648

3,500,000