Chậu rửa American Standard đặt dương vành WP-F640

3,650,000