Chậu rửa American Standard đặt nửa bàn VF-0320

1,700,000