Chậu rửa American Standard đặt nửa bàn VF-0333

1,800,000