Chậu rửa American Standard đặt trên bàn VF-0620

2,350,000