Chậu rửa American Standard đặt trên bàn WP-0618

2,500,000