Chậu rửa American Standard đặt trên bàn WP-0628

2,300,000