Chậu rửa American Standard đặt trên bàn WP-F525.1H

2,250,000