Chậu rửa American Standard đặt trên bàn WP-F525.3H

2,250,000