CHẬU RỬA BÁT 2 HỐ CÓ BÀN GORLDE GD-5525

2,200,000