Chậu Rửa Treo Tường American Standard VF-0947/VF-0741

1,150,000